Horizontalkreis (7)
parhelic circle


Davos, 25.06.2015 - 16°°


Vollständiger Horizontalkreis

Complete parhelic circle